ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Служба Скупштине

Број: 02-016/23-206

Беране, 05. мај 2023. године,

 

Поштовани/а,

На основу члана 85 став 6 Пословника Скупштине општине Беране, достављамо Вам предлоге за допуну дневног реда за V редовну сједницу Скупштине општине Беране, сазвану за 10. мај 2023. године:

 

  1. Предлог Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Беране;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 

  1. Предлог Одлуке о зарадама локалних функционера Општине Беране.

Сагласност за Одлуке о зарадама

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 

 

  1. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева и дјелова државних путева који пролазе кроз насељa на територији општине Беране;

РИА за Предл.Одлуке о накнад.за коришћење општин.путева

Извјестилац: помоћница директорке Управе за наплату локалних јавних прихода

 

 

 

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                       Новица  Обрадовић, с.р.