CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-016/20-289

Berane, 12. novembar 2020. godine,

 

Skupštini opštine Berane, shodno članu 85 stav 6 Poslovnika Skupštine dostavljeni su predlozi za dopunu dnevnog reda za XI sjednicu Skupštine,  koja je sazvana za 16. novembar 2020. godine, i to:

 

  1. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem za 2019. godinu i Plan rada za 2020. godinu DOO “Agencije za izgradnju i razvoj Berane“ Berane;

Izvještaj o radu za 2019. g. DOO“Agencije za igradnju i razvoj Berane“

Plan rada za 2020. g.DOO“Agencija za izgradnju i razvoj Berane“

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane

 

         2.Predlog Odluke o kreditnom zaduživanju opštine Berane;

 

Predlog Odluke o kreditnom zaduživanju opštine Berane

Izvjestilac: Sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

    

                                                              PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                                       Novica  Obradović, s.r.