CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-74

Berane, 21. 02. 2019. godine.

 

Na osnovu člana 77 Poslovnika Skupštine, predsjednik Opštine, kao ovlašćeni predlagač, dostavio je Predlog Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Berane, za dopunu dnevnog reda pete redovne sjednice Skupštine, koja je zakazana za 25. februar 2019. godine.

Predlog odluke 

Izvještaj sa Javne rasprave

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Novica  Obradović, s.r