Министарство рада и социјалног старања путем јавног позива обавијестило је расељена и интерно расељена и бивша расељена и интерно  расељена лица смјештена у колективном центру Рудеш I и Рудеш II у Беранама да конкуришу за додјелу стана на коришћење.

Заинтересована лица ће конкурисати у просторијама надлежног Центрa за социјални рад, гдје могу и попунити апликациони формулар који се добија приликом подношења захтјева.

Јавни позив је отворен у периоду од 16. jула до 16. августа 2018. године, а сва обавјештења и предаја документације ће се вршити радним данима у периоду од 10 до 14 часова у просторијама надлежног Центра за социјални рад.

Приликом конкурисања потребно је да приложе сљедећа документа:

  1. Потврда о статусу за све чланове породице (лична карта за странца или расељеничка легитимација уз потврду да је лице поднијело захтјев за регулисање статуса, изводи из књиге рођених за дјецу која су у поступку регулисања статуса)
  2. Рјешење о праву на коришћење смјештаја у насељу Рудеш
  3. Потврда о социјалном статусу (доказ о материјалном обезбеђењу, туђој њези и помоћи или личној инвалиднини)
  4. Доказ о осталим изворима прихода
  5. Доказ да се лице/ца налазе на евиденцији Завода за запошљавање као незапослено лице
  6. Доказ о имовини у Црној Гори за носиоца домаћинства и чланове домаћинства
  7. Доказ о имовини у држави поријекла и чланова домаћинства
  8. Испуњени апликациони формулар који се добија приликом подношења захтјева.

Изградња 94 стана се реализује средствима које је Влада Црне Горе добила кроз Регионални стамбени програм, на земљишту које је обезбиједила општина Беране.

Апликације се не заводе у Центру за социјални рад већ се са документацијом након 16. августа 2018. годинем достављају Министарству рада и социјалног старања канцеларија број 40.

За све додатне информације можете контактирати Будимирку Ђукановић тел. 067-828-408