Секретаријат за развојне пројекте Владе  Црне Горе објавио је јавни позив за  домаћа и страна привредна друштва заинтересована  за учешће у поступку додјеле средстава за подстицање директних инвестиција. Средства за подстицање директних инвестиција могу се додијелити за инвестиционе
пројекте чија је минимална вриједност улагања 500.000 еура и којима се обезбјеђује запошљавање најмање 20 лица, на неодређено вријеме, у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу средстава за подстицање директних инвестиција.
За улагање у инвестиционе пројекте на подручју јединице локалне самоуправе из
сјеверног и из средишњег региона, осим Главног града Подгорице, средства за
подстицање директних инвестиција могу се додијелити за инвестиционе пројекте чија је
минимална вриједност улагања 250.000 еура и којима се обезбјеђује запошљавање
најмање 10 лица, на неодређено вријеме, у року од три године од дана закључења
уговора о коришћењу средстава.

Документација може да се преузме на линку:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА