Na osnovu člana 68 i 69 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Sl. list CG“-Opštinski propisi br. 22/12)

S  a  z  i  v  a  m

Sjednicu SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE PO HITNOM POSTUPKU

 za srijedu, 25. 04. 2018. godine

Sjednica će se održati u Velikoj sali za sjednice SO-e  sa početkom u 12,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

 Dnevni red:

 1. Predlog Odluke o Budžetu opštine Berane za 2018. godinu;(Predlog budžeta) (Prilozi)

– Amandman na Predlog Odluke o Budžetu opštine Berane za 2018. godinu (Amandman)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

2.Predlog Odluke o zaradama lokalnih funkcionera opštine Berane;(Predlog odluke)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

3.Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Berane(Predlog odluke)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

  Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na telefon 235-319.

      SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-­­­113                                         PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Berane,24.04.2018.g.                                                 Novica Obradović,s.r.