На основу члана 68 и 69 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

Сједницу СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

 за сриједу, 25. 04. 2018. године

Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е  са почетком у 12,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

 Дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о Буџету општине Беране за 2018. годину;(Предлог буџета) (Прилози)

– Амандман на Предлог Одлуке о Буџету општине Беране за 2018. годину (Амандман)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

2.Предлог Одлуке о зарадама локалних функционера општине Беране;(Предлог одлуке)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

3.Предлог Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у општини Беране(Предлог одлуке)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

  Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.

      СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-­­­113                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране,24.04.2018.г.                                                 Новица Обрадовић,с.р.