Na osnovu člana 19 i 66 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Sl. list CG“-opštinski propisi br. 22/12)

S  a  z  i  v  a  m

DEVETU  SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

 

za četvrtak, 25. Juna  2015. Godine

 

Sjednica će se održati u Velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom u  10,00 časova.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;

2. Predlog Odluke o proglašenju predsjednika Republike Srbije za počasnog građanina opštine Berane;   (Predlog)

Izvjestilac: odbornik Radojica Živković

3. Predlog Završnog računa Budžeta opštine Berane za 2014. godinu; (Predlog,     prilog   i   revizija)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

4. Predlog Odluke o potvrđivanju ugovora o reprogramu poreskog duga opštine Berane; (Predlog,    plan otplate,   ugovor   i   protokol)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o reprogramu duga po osnovu zakupa poslovnog prostora; (Predlog)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

6. Predlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora;   (Predlog)

Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu

7. Predlog Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane;  (Predlog)

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj

8. Predlog Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Benergo“ Berane;   (Predlog)

Izvjestilac: vd menadžer Opštine

9. Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 109 u zoni DUP-a “Gornji Talum“;  (Predlog)

Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu

10. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike;  (Predlog)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijta za opštu upravu i društvene djelatnosti

11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta JU ‘Polimski muzej“ Berane;   (Predlog)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za opštu upravu i drutšvene djelatnosti

12. Predlog Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis“ Berane;  (Predlog)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

13. Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od požara  (Plan)

  • Predlog Odluke o donošenju Opštinskog plana za zaštitu i spašavanje od požara za opštinu Berane; (Predlog)

Izvjestilac: vd načelnik Službe zaštite

14. Predlog Jednogodišnjeg programa uređenja prostora za 2015. godinu;   (Predlog)

Izvjestilac: vd sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

15. Izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoja opštine Berane za 2014. godinu;  ( Izvještaj     i   tabele)

Izvjestilac: vd menadžer Opštine

16. Izvještaj o poslovanju D.O.O. “Vodovod i kanalizacija“ za 2014. godinu, sa Programom rada i finansijskim planom poslovanja za 2015. godinu; (Izvještaj     i     program rada)

Izvjestilac: direktor D.O.O. “Vodovod i kanalizacija“

17. Izvještaj o radu D.O.O. “Sportski centar“ Berane sa Finansijskim iskazom za 2014. godinu i Plan i program rada za 2015.godinu;  (Izvještaj     i     program rada)

Izvjestilac: direktor D.O.O. “Sportski centar“

18. Izvještaj o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija u 2014. godini; (Izvještaj)

Izvjestilac: predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija

19. Izvještaj o radu Biroa rada Berane za 2014. godinu.

Izvjestilac: direktorica Biroa rada Berane

20. Informacija o radu Elektrodistribucije Berane za 2014. godinu;

Izvjestilac: direktor Elektrodistribucije Berane

21. Informacija o stanju bezbjednosti i javnom redu i miru u opštini Berane za 2014. godinu;

Izvjestilac: načelnik  Centra bezbjednosti Berane

22. Izbori i imenovanja.

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na telefon  235-319.

           SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-350                   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Berane,16.06. 2015.g.                         Goran Kiković,s.r.

print