„Obavještavamo javnost da će se 11. redovna sjednice Skupštine opštine Berane, koja je započela 27. novembra, nastaviti u petak, 4. decembra 2020. godine, sa početkom u 10,00 časova, u Sali Centra za kulturu“, saopšteno je iz Službe Skupštine.

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se preostale tri tačke dnevnog reda:

– Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu i Program rada sa finansijskim planom poslovanja za 2020. godinu DOO ”Vodovod i kanalizacija” Berane;

– Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2018/2019 godine;

– Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem za 2019. godinu i Plan rada za 2020. godinu DOO “Agencije za izgradnju i razvoj Berana”.