Povodom nastupajućih prvomajskih praznika, Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane, apeluje na sve građane, posebno na mlađu populaciju, da se suzdrže od tradicionalnog paljenja guma, jer se istim mogu izazvati nesagledive posledice po zdravlje ljudi.

U atmosferu, prilikom paljenja automobilskih guma, plastike i drugih materijala, odlazi dim u kom se nalaze brojne štetne materije, otrovni gasovi, dioksini i furani, koji negativno utiču na zdravlje ljudi i okolinu, a imaju i kancerogeno djestvo.