„Poštovani građani,

Povodom nastupajućih prvomajskih praznika, Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane, apeluje na sve građane, posebno na mlađu populaciju, da se suzdrže od tradicionalnog paljenja guma, jer se istim mogu izazvati nesagledive posledice po zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet.

U atmosferu, prilikom paljenja automobilskih guma, plastike i drugih materijala, odlazi dim u kom se nalaze brojne štetne materije, otrovni gasovi, dioksini i furani, koji negativno utiču na zdravlje ljudi i okolinu, a imaju i kancerogeno dejstvo“, navodi se u saopštenju opštinskog Sekretarijata koje potpisuje sekretar Ranko Šćekić.

print