„Apelujemo na sve građane, posebno na mlađu populaciju, da se suzdrže od tradicionalnog paljenja guma povodom nastupajućih prvomajskih praznika jer se istim mogu izazvati nesagledive posledice po zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet“, stoji, između ostalog, u saopštenju Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane

U saopštenju se dalje navodi: „U atmosferu, prilikom paljenja automobilskih guma, plastike i drugih materijala, odlazi dim u kom se nalaze brojne štetne materije, otrovni gasovi, dioksini i furani, koji negativno utiču na zdravlje ljudi i okolinu, a imaju i kancerogeno dejstvo“.

Na kraju iz ovog Sekretarijata pozivaju sve građanke i građane da daju svoj doprinos kako bi sačuvali našu lijepu prirodu, za dobro svih nas i generacija koje dolaze.