U skladu sa Lokalnim planom aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane 2015-2017, ispred Sekrtarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, u okviru implementacije aktivnosti istog; u periodu od decembra prošle godine do aprila 2016.godine, uspješno su realizovana dva treninga, aktivnost “Ekonomsko osnaživanje žena“ i medijsko promovisanje „Lige poznatih žena i muškaraca opštine Berane“, u trajanju od četiri mjeseca.
Treninzi su podržani od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Misije OEBS-a u Crnoj Gori.
Ostale navedene aktivnosti je finansijski podržala Opština Berane, a aktivnosti realizovao Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti.
Sredinom oktobra 2016.godine, planirana je realizacija aktivnosti iz jedne od strateških oblasti Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane-zdravstvo.
Biće organizovan mamografski pregled (rendgenski pregled dojki) za 250 žena ruralnog, urbanog područja i marginalizovanih grupa.
Sve informacije možete dobiti od koordinatorke aktivnosti, Fatime Međedović-Begović na telefon:069 020 098.

print