U okviru svojih redovnih aktivnosti radnici DOO ,,Komunalno“  Berane ovih dana sproveli su radove na sanaciji ograde Gradskog groblja. Tom prilikom izvršeno je farbanje i detaljno čišćenje ograde.

Ovo preduzeće sprovelo je i  hortikulturno uređenje i ozelenjavanje javnih površina u ulici Svetog Save.

DOO ,,Komunalno“ Berane, uz donaciju Đurišić Bojana i Irene, sprovelo je aktivnosti i na poboljšanju uslova u Skloništu za zaštitu napuštenih pasa i ostalih životinja.