U periodu od 17.6 do 1.8. 2016. godine Agencija za izgradnju i razvoj je izvodila sledeće radove:

-Isijecanje asfaltnog zastora i sanacija udarnih rupa u prigradskoj zoni.
-Priprema terena, uklanjanje pomoćnih objekata, izrada saobraćajnice i parking prostora, rekonstrukcija priprema za asfaltiranje ulice kod Muzičke škole (priključna ulica prema Polimskoj ulici).

Izgradnja potpornog zida, priprema, sanacija i asfaltiranje lokalnog puta u Zagorju.
Iskop temelja i izrada potpornog zida u MZ Vinicka.
-Sanacija makadamskih puteva u MZ Dapsiće, MZ Donje Zaostro, MZ Dolac-Veliđe, MZ Kaludra, lokacija Ržani potok.
– Nasipanje puta u MZ Bubanje.
– Priprema za asfaltiranje ulice u MZ Dolac,
-Isijecanje asfaltnog zastora za sanaciju udarnih rupa u MZ Buče, MZ Polica, MZ Polica i MZ Lužac.
– Čišćenje puta prema Jelovici
-Završetak sportskih terena u MZ Babino i MZ Pešca.

-Pregrađivanje Lima za potrebe gradske plaže ispod hotela Berane

– Izrada bine na Njegoševom trgu.
-Zamjena uličnih svjetiljki na Talumu.

Svi radovi u prethodnom periodu su obavljani mehanizacijom Agencije za izgradnju i razvoj.