Agencija za izgradnju i razvoj Berana, u skladu sa svojim nadležnostima, obavještava građane da su u periodu od 21.12. do 25.12.2015. godine izvođeni sledeći radovi:

– Profilisanje i nasipanje makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Donje Zaostro, mjesto Skakavac,

– Profilisanje i nasipanje makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Donje Zaostro,

– Završetak radova na postavljanju rasvjete u Teramskoj ulici,

– Ukrašavanje glavne gradske ulice povodom predstojećih novogodišnjih praznika,

– Završeno asfaltiranje parking prostora u ulici paralelnoj sa ulicom Mojsija Zečevića.

Ovi radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane i mehanizacijom privatnika angažovanih po ugovoru.

Agencija za investicije i razvoj Berana, takođe, obavještava građane da su asfaltirane dvije ulice: obilaznica kod manastira Đurđevi Stupovi, u dužini od 210m, i lokalni put u Lužcu, u dužini od 390m. Investitor ovih radova je Direkcija javnih radova, a izvođač je „Crnagoraput“ a.d. Podgorica.