Agencija za izgradnju i razvoj Berana, u skladu sa svojim nadležnostima, obavještava građane da su u periodu od 07.12. do 11.12.2015. godine izvođeni sledeći radovi:

– Završni radovi na izradi ivičnjaka i trotoara kod hotela Berane, na potezu od mosta do raskrsnice kod marketa Roda – Jasikovac,

– Profilisanje i nasipanje makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Dolac, mjesto Crni vrh,

– Završeni radovi na postavljanju ulične rasvjete u ulici VIII Crnogorske,

– Profilisanje i nasipanje makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Budimlja,

– Završena rekonstrukcija ulične rasvjete kod pumpe Albino petrol na Rudešu,

– Profilisanje i nasipanje makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Pešca.

Ovi radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane i mehanizacijom privatnika angažovanih po ugovoru.