Agencija za izgradnju i razvoj Berana, u skladu sa svojim nadležnostima, obavještava građane da su u periodu od 01.12. do 04.12.2015. godine izvođeni sledeći radovi:

– Priprema za izradu ivičnjaka i trotoara kod hotela Berane, na potezu od mosta do raskrsnice kod marketa Roda – Jasikovac,

– Nasipanje i sanacija makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Dolac, mjesto Crni vrh,

– Postavljanje ulične rasvjete i iskop kanala za odvod u mjesnoj zajednici Beranselo.

Ovi radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane i mehanizacijom privatnika angažovanih po ugovoru.