Agencija za izgradnju i razvoj Berana, u skladu sa svojim nadležnostima, obavještava građane da su u periodu od 23.11. do 27.11.2015. godine izvođeni sledeći radovi:

– Nasipanje puta u Lugovima, u mjesnoj zajednici Donje Luge,

– Priprema za izradu ivičnjaka i trotoara kod hotela Berane, na potezu od mosta do raskrsnice kod marketa Roda – Jasikovac,

– Uklanjanje ležećih policajaca u gradskim ulicama,

– Nasipanje platoa ispred dječjeg vrtića u ulice IV Crnogorske,

– Sanacija makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Dapsiće.

Ovi radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane i mehanizacijom privatnika angažovanih po ugovoru.