U prethodnom periodu Agencija za izgradnju i razvoj izvodila je sledeće radove:

– Nasipanje puta prema novom dijelu groblja na Jasikovcu;

– Sanacija udarnih rupa u MZ Štitari;

– Izrada temeljne ploče za turističku kućicu u Beranama;

– Redovno održavanje ulične rasvjete.

Ovi radovi se izvode mehanizacijom Opštine Berane.