Agencija za izgradnju i razvoj Berana, u skladu sa svojim nadležnostima, obavještava građane da su u periodu od 16.11. do 20.11.2015. godine izvođeni sledeći radovi:

– Nasipanje i profilisanje makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Dapsiće,

– Asfaltiranje puta u mjesnoj zajednici Bubanje, mjesto Rujište,

– Započeti radovi na popravci ulične rasvjete na gradskom području,

– Radovi na pripremi za izradu trotoara kod hotela Berane, preciznije od glavnog gradskog mosta do marketa „Roda“ – Jasikovac,

– Sanacija puta u u mjesnoj zajednici Bubanje, mjesto Rujište.

Ovi radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane i mehanizacijom privatnika angažovanih po ugovoru.