У периоду од 26.07. до 03.08. 2018. године Агенција за изградњу и развој изводила је следеће радове:

– Профилисање и насипање пута у МЗ Заград;

– Редовно одржавање уличне расвјете;

– Исијецање ударних рупа у мјесним заједницама Долац и Лужац.

Ови радови се изводе механизацијом Општине Беране.