U prethodnom periodu Agencija za izgradnju i razvoj izvodila je sledeće radove:

– Isijecanje asfaltnog zastora u cilju saniranja udarnih rupa u MZ Petnjik, lokacija Mršina bara i MZ Donje Luge, lokacija Lisijevo polje;

– Profilisanje puta od Konjskog prema Lokvi Bučičkoj;

– Redovno održavanje ulične rasvjete;

– Sanacija udarnih rupa u naseljima Hareme i Donje Luge;

– Nasipanje platoa ispred mjesnog doma u MZ Lubnice, lokacija Bastahe;

– Priprema za asfaltiranje u prigradskim naseljima;

– Profilisanje puta u MZ Buče (Jugovine, Banjevac);

– Asfaltiranje udarnih rupa u prigradskim naseljima;

– Nasipanje puta u MZ LubnicePraćevac.

Ovi radovi se izvode mehanizacijom Opštine Berane.