Prethodnih dana Agencija za izgradnju i razvoj izvodila je sledeće radove:

–  Isijecanje asfaltnog zastora u cilju saniranja udarnih rupa u MZ Petnjik, lokacija Mašina bara;

– Profilisanje puta od Konjskog prema Lokvi Bučičkoj;

– Redovno održavanje ulične rasvjete.

Ovi radovi se izvode mehanizacijom Opštine Berane.