Agencija za investicije i razvoj Berana, u skladu sa svojim nadležnostima, obavještava  građane da su periodu  27.08. – 4.9.20152.godine izvođeni sledeći radovi:
– Postavljanje rasvjete kod kapele na Buču,
– Snimanje terena u okviru Biznis-zone na Rudešu.
– Nastavljena je sanacija makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Polica, u zaseoku Dragosava,
– Počela je sanacija mosta u Budimlji, na putnom pravcu Rudeš – Šudikovo,
– Završeni su betonski radovi na mostu u Kurikućama,
– “CRNAGORAPUT” A.D.  PODGORICA će vršiti sanaciju udarnih rupa u prigradskim naseljima: Buče, Luge i Beranselo.
– Nastavljena sanacija makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Polica, u zaseoku Dragosava,
– Završeni su iskopi za potporni zid u Donjem Zaostru,
– Počeli radovi na izradi atmosferske kanalizacije u ulici Crvenog krsta,
Ovi  radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane i mehanizacijom privatnika angažovanih po ugovoru.