Agencija za investicije i razvoj Berana, u skladu sa svojim nadležnostima, obavještava građane da su u periodu od 27.10. do 30.10.2015. godine izvođeni sledeći radovi:

– Završeni radovi na iskopu kanala za odvodnju na putnom pravcu Štitare – Rujište,

– Završeno asfaltiranje ulice Crvenog krsta,

– Nastavljeni radovi na mostu u selu Budimlja, na putnom pravcu Rudeš – Šudikova,

– Nastavljeno profilisanje i nasipanje makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Polica, selo Goražde,

– Nastavljeni radovi na iskopu dva propusta na putnom pravcu Štitare – Rujište,

– Izvođenje radova na produbljivanju i čišćenju Dapsićke rijeke u Budimlji, iznad Šudikove,

– Izvođenje radova na popravci ulične rasvjete na relaciji Persina stanica – AMS Berane.

Ovi radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane i mehanizacijom privatnika angažovanih po ugovoru.

2