Agencija za investicije i razvoj Berana, u skladu sa svojim nadležnostima, obavještava građane da su u periodu od 12.10. do 16.10.2015. godine izvođeni sledeći radovi:

– Nastavljeni radovi na iskopu kanala za odvodnju i izradi dva cjevasta propusta na putnom pravcu Štitare – Rujište.

– Završeno betoniranje potpornog zida u Donjem Zaostru,

– Nastavljeni radovi u ulici Crvenog krsta,

– Izvršene pripreme za asfaltiranje ulice Crvenog krsta,

– Nastavljeno profilisanje i nasipanje makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Polica, selo Goražde,

– Počelo objeležavanje horizontalne signalizacije na gradskim saobraćajnicama,

– Otpočeli pripremni radovi za izradu trotoara i parkinga u dijelu ulice u mjesnoj zajednici Park.

Ovi radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane i mehanizacijom privatnika angažovanih po ugovoru.