Agencija za investicije i razvoj Berana, u skladu sa svojim nadležnostima, obavještava  građane da su periodu  08.09. – 18.09.2015. godine izvođeni sledeći radovi:

– Nastavljena sanacija makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Polica, selo Dragosava,

– Nastavljena izgradnja potpornog zida u Donjem Zaostru,

– Betonsko – armirani radovi na šahtama za atmosfersku kanalizaciju u ulici Crvenog krsta,

– Nastavljeni radovi na izgradnji mosta na putnom pravcu Budimlja – Šudikova,

– Završeni radovi na čišćenju potoka u mjesnoj zajednici Vinicka,

– Nastavljeno nasipanje kategorisanih i nekategorisanih puteva prema katunu Skrbutača u mjesnoj zajednici Kaludra,

– Nastavljeni radovi na mostu u Donjoj Ržanici,

– Nastavljeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u ulici Crvenog krsta.

Ovi  radovi se izvode mahanizacijom Opštine Berane i mehanizacijom privatnika angažovanih po ugovoru.

Takođe je završeno je asfaltiranje lokalnog puta Šekular – Rijeka Marsenića, koje je zakazano za period od 07.09. do 15.09., u vremenskom intervalu 8 do 15 časova. Investitor radova je bila DOO „Hidroenergija“ Podgorica.