Iz Agencije za izgradnju i razvoj saopštavaju da devet specijalizovanih vozila neprestano održava lokalne puteve na teritoriji opštine Berane.

Tokom noći i dana su očišćeni putevi u gradskom jezgru i prigradskim naseljima Dapsiće, Petnjik, Budimlja, Lužac, Dolac i Pešca. Nakon puteva, mehanizacija Agencije će očistiti i pješačke staze i trotoare i nastaviti sa čiščenjem ulica.

Očišćeni su lokalni putevi do Kurikuća, Lubnica i Glavaca, Štitara i Bubanja a u toku je čišćenje puteva prema Donjim Lugama, Donjoj Ržanici, a zatim i prema Zagorju, Kaludri, Gornjem i Donjem Zaostru, Šekularu i Polici.

Nakon čišćenja svih puteva, Agencija će za vrijeme padavina nastaviti da neprestano održava sve lokalne putne pravce.

Mehanizacija AIR je radila na čišćenju regionalnog putnog pravca Berane -Lubnice iako je on, kao i putni pravci   Berane-Polica-Petnjica, Berane- Andrijevica i Berane -Rožaje  u nadležnosti državne Direkcije za saobraćaj.

Iz Agencije za izgradnju i razvoj  pozivaju građane na strpljenje i solidarnost u uslovima pojačanih padavina. Kompletno održavanje lokalnih putnih pravaca se obavlja mehanizacijom Agencije za izgradnju i razvoj