Obavještenje o provjeri kompetencija, znanja i sposobnosti

Obavještenje o provjeri kompetencija, znanja i sposobnosti 19.05.2022

Opširnije

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa…

Opširnije

RANG LISTA PROJEKATA/PROGRAMA NVO

Rang lista projekata/programa NVO

Opširnije

Obavještenje za javnost u postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Pogon za preradu drveta” investitora “Berane gradnja” DOO Berane

 Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na…

Opširnije

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Opširnije

BROJEVI STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA U MZ DOLAC

BROJEVI STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA U MZ DOLAC

Opširnije

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i ispravnu dopunu dokumentacije i potpunu prijavu po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, br. 01-018/22-318 od 14.02.2022. godine

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i ispravnu…

Opširnije

Obavještenje o procjeni uticaja na životnu sredinu za privremeni montažni objekat-hangar

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na…

Opširnije

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, br: 01-018/22-318 od 14.02.2022 godine

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i…

Opširnije

BROJEVI STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA U MZ BERANSELO

Rješenje o određivanju brojeva stambenim i poslovnim objektima u…

Opširnije