OPŠTINA BERANE
Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Upućuje javni

P O Z I V

Građanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu, NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama
da se
uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju
Nacrta
ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane ili na fax: 051/233-357 ili na E-mail finansije@berane.co.me od 09.12.2016. do 23.12.2016. godine

Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane

Zaključak

Plan

Nacrt Odluke