ОПШТИНА БЕРАНЕ
Секретаријат за финансије и економски развој

Упућује јавни

П О З И В

Грађанима, Мјесним заједницама, Синдикату, НВО, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама
да се
укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању
Нацрта
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица IV Црногорске бр.1 Беране или на fax: 051/233-357 или на Е-маил finansije@berane.co.me од 09.12.2016. до 23.12.2016. године

Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране

Закључак

План

Нацрт Одлуке