Na osnovu člana 19 i 66 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Sl. list CG“-Opštinski propisi br. 22/12)

 S  a  z  i  v  a  m

 XIV  SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za utorak, 06. 12. 2016. godine

 

Sjednica će se održati u Velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom u  10,00 časova.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 Dnevni red:

 

 1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
 2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Berane za 2016. godinu;      (Izvještaj sa javne rasprave)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

 1. Predlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

 1. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve (Odluka)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

 1. Predlog Odluke o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Berane;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

 1. Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Berane;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

 1. Predlog Odluke o donošenju lokalne studije lokacije za kat. parcele br. 1772/7 i 1770/6 KO Buče i 42/3 i 42/7 KO Vinicka, Berane; (Izvještaj sa javne rasprave,   Stav obrađivača)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

 1. Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 31 u zoni UP-a “Jasikovac“

Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu

 1. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu

 1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Berane;

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj

 1. Predlog Odluke o dopunama Statuta DOO “Benergo“ Berane;

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Benergo“ Berane

 1. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o dopuni Statuta DOO“Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane;

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane

 

 1. Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Opštine Berane za period 2016-2020; Saglasnost

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i

zaštitu životne sredine

 1. Izbori i imenovanja.

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon  235-319.

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-567                                                                    

Berane,  25. 11. 2016.g.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

  Goran Kiković,s.r.