ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за финансије и економски развој

Упућује јавни

П О З И В

Грађанима, Мјесним заједницама, Синдикату, НВО, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама
да се

укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању
Нацрта

ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица ИВ Црногорске бр.1 Беране или на фаx: 051/233-357 или на Е-маил finansije@berane.co.me од 01.11.2016. до 15.11.2016. године

Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране

ЗАКЉУЧАК

ПЛАН ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА

ПЛАН РЕБАЛАНСА