OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

Upućuje javni

P O Z I V

Javnim preduzećima, građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA PLANSKOG DOKUMENTA

Lokalne studije lokacije za kat.parcele 1772/7 i 1770/6 KO Buče i 42/3 i 42/7 KO Vinicka

1. Javna rasprava će se održati u periodu od 14.09.2016.god. do 28.09.2016.god. u Maloj Sali u zgradi Opštine svakog radnog dana od 14-15h.

2. Prezentacija Nacrta navedenog plana od strane obrađivača:

-doo „Montenegroprojekt“ iz Podgorice izvršiće se dana 20.09.2016.god. u vremenu od 10-11h u Maloj sali opštine Berane

3. Sve primjedbe, predloge i sugestije zainteresovani korisnici prostora mogu dostaviti prilikom učešća na javnoj raspravi

Sekretar,

Marko Lalević

Plan