Poštovani građani,
Povodom nastupajućih prvomajskih praznika, Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine opštine Berane, apeluje na sve građane, posebno na mlađu populaciju, da se suzdrže od tradicionalnog paljenja guma, jer se istim mogu izazvati nesagledive posledice po zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet.

U atmosferu, prilikom paljenja automobilskih guma, plastike i drugih materijala, odlazi dim u kome se nalaze brojne štetne materije, otrovni gasovi dioksini i furani koji negativno utiču na zdravlje ljudi i okolinu, a imaju i kancerogeno dejstvo.
SEKRETAR
Ranko Šćekić