Komisija za raspodjelu sredstava  nevladinim organizacijama 

r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

Nevladine organizacije podnose prijave na Konkurs na propisanom obrascu. Prijave i aplikacione forme projekta mogu se dobiti na pisarnici Opštine, radnim danima od 7 do 15 časova, kao i preuzeti sa veb stranice Opštine   Berane.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja .

„Dan otvorenih vrata” za zainteresovane NVO će se održati 16.02.2016. godine u velikoj sali Opštine Berane sa početkom u 12 časova .

Prilog: prijavni formular i prateći obrasci.

KONKURS NVO – Berane raspodjela sredstava Nevladinim organizacijama za 2016. godinu

Obrazac Finsnsijskog Izvještaja – NVO Berane

Obrazac za narativni izvjetaj NVO 2015 Berane

Obrazac br II 2016

Prijavni Obrazac br. 1 u 2016

prijavni formular Aplikacija