Комисија за расподјелу средстава  невладиним организацијама 

р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

Невладине организације подносе пријаве на Конкурс на прописаном обрасцу. Пријаве и апликационе форме пројекта могу се добити на писарници Општине, радним данима од 7 до 15 часова, као и преузети са веб странице Општине   Беране.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања .

„Дан отворених врата” за заинтересоване НВО ће се одржати 16.02.2016. године у великој сали Општине Беране са почетком у 12 часова .

Прилог: пријавни формулар и пратећи обрасци.

KONKURS NVO – Berane raspodjela sredstava Nevladinim organizacijama za 2016. godinu

Obrazac Finsnsijskog Izvještaja – NVO Berane

Obrazac za narativni izvjetaj NVO 2015 Berane

Obrazac br II 2016

Prijavni Obrazac br. 1 u 2016

prijavni formular Aplikacija