ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт , културу,омладину и

Сарадњу а НВО

Број: 18–056/20

У Беранама,04.12.2020.год.

 

 

У складу са чланом 32а став 2 Закона о невладиним организацијама („Сл.лист ЦГ “, бр. 39/11 i 37/17) и члана 4 став 2  Одлуке о критеријумима , начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама( “ Службени лист Црне Горе – општински прописи“, бр: 22/19) и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о расподјели средстава невладиним организацијама (Службени лист ЦГ – општински прописи  , број 54/19), Секретаријат за спорт , културу, омладину и сарадњу са невладиним организацијама

 у п у ћ у  ј  е

Ј А В Н И  П О З И В

Органима локалне управе, који имплементирају стратешка документа, планове и програме од значаја за развој локалне самоуправе, ради  обављање консултација  у циљу припреме приједлога приоритетних области од јавног интереса  и потребних средстава  за финансирање проојеката и програма невладиних организација у 2021. години.

Консултације, са представницима органа локалне управе , ће се одржати, у складу са препорукама Националног координационог тијела ( НКТ) , електронским путем .

Ваше предлоге и секторске анализе у циљу одређивања приоритетних области финансирања у 2021 години,  можете доставити на адресу : sport@berane.co.me , закључно са 19.12.2020.године  .

Молимо вас, да вашим предлогом и достављањем испуњеног обрасца секторске анализе, дате допринос припреми приједлога приоритетних области од јавног интереса за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2021. години.

Образац секторске анализе можете преузети овдје .

 

СЕКРЕТАР

Горан Фолић