Na osnovu člana  69. Poslovnika Skupštine opštine Berane (’’Sl. list CG’’ – op br. 22/12)

S a z i v a m

 Sjednicu SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE PO HITNOM POSTUPKU

 za četvrtak, 02. Jula 2015. godine

  

Sjednica će se održati u Velikoj sali za sjednice SO-e sa početkom u 10,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni  red: 

  1. Predlog Odluke o zaduživanju Opštine Berane radi refinansiranja dugova;

 

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

 

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na telefon 235-319.

  

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

  

Broj: 02-030-405                                                                                               PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Berane, 30.06.2015.g.                                                                                                 Goran  Kiković,s.r.

 

Predlog Odluke o zaduživanju opštine Berane radi refinansiranja dugova

Obrazloženje Odluke

Zaključci Ministarstva finansija