На основу члана  69. Пословника Скупштине општине Беране (’’Сл. лист ЦГ’’ – оп бр. 22/12)

С а з и в а м

 Сједницу СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

 за четвртак, 02. Јула 2015. године

  

Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е са почетком у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни  ред: 

  1. Предлог Одлуке о задуживању Општине Беране ради рефинансирања дугова;

 

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

  

Број: 02-030-405                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 30.06.2015.г.                                                                                                 Горан  Киковић,с.р.

 

Предлог Одлуке о задуживању општине Беране ради рефинансирања дугова

Образложење Одлуке

Закључци Министарства финансија