CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-350/3

Berane, 22.06.2015. godine,

 

Poštovani,

Dostavljamo Vam predloge za dopunu Dnevnog reda za IX sjednicu Skupštine opštine Berane, koja je zakazana za četvrtak, 25. Jun 2015. godine:

1. Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 248-a u zoni DUP-a “Novo Naselje“;  (Predlog)

Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu

 2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi;  (Predlog,      prilog    i     saglasnost)

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj

3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnim davanjima; (Predlog)

Izvjestilac: pomoćnik sekretara Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 4. Predlog Programa podizanja spomen obilježja u opštini Berane za 2014. godinu; (Predlog)

Izvjestilac: predstavnik Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

5. Izvještaj o radu DOO “Komunalno“ i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2014. godinu, i Program rada sa finansijskim planom DOO “Komunalno“ za 2015. godinu;   (Izvještaj    i    Program rada)

        Izvjestilac: direktor DOO “Komunalno“

 

NAPOMENA: Uz predloge za dopunu Dnevnog reda dostavljamo Vam i odgovore na odbornička pitanja i Mišljenje Predsjednika opštine Berane na Predlog Odluke o proglašenju Predsjednika Republike Srbije za počasnog građanina opštine Berane.

 

 

 

                                                PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                       Goran Kiković,s.r.