ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-350/3

Беране, 22.06.2015. године,

 

Поштовани,

Достављамо Вам предлоге за допуну Дневног реда за IX сједницу Скупштине општине Беране, која је заказана за четвртак, 25. Јун 2015. године:

1. Предлог Одлуке о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичке парцеле бр. 248-а у зони ДУП-а “Ново Насеље“;  (Предлог)

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 2. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о начину привременог складиштења комуналног отпада и условима заштите животне средине и здравља људи;  (Предлог,      прилог    и     сагласност)

Извјестилац: секретарка Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај

3. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима; (Предлог)

Извјестилац: помоћник секретара Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 4. Предлог Програма подизања спомен обиљежја у општини Беране за 2014. годину; (Предлог)

Извјестилац: представник Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

5. Извјештај о раду ДОО “Комунално“ и Извјештај о финансијском пословању за 2014. годину, и Програм рада са финансијским планом ДОО “Комунално“ за 2015. годину;   (Извјештај    и    Програм рада)

        Извјестилац: директор ДОО “Комунално“

 

НАПОМЕНА: Уз предлоге за допуну Дневног реда достављамо Вам и одговоре на одборничка питања и Мишљење Предсједника општине Беране на Предлог Одлуке о проглашењу Предсједника Републике Србије за почасног грађанина општине Беране.

 

 

 

                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                       Горан Киковић,с.р.