На основу члана 77 Пословника Скупштине, предсједник Општине, као овлашћени предлагач, доставио је предлог за допуну дневног реда Треће редовне сједнице Скупштине, која је заказана за 05. новембар 2018. године.

– Предлог Одлуке о усвајању Локалног програма социјалног становања општине Беране 2018-2019.

– Сагласност за Локални програм социјалног становања2018-2019

– Локални програм социјалног становања општине Беране 2018 – 2019.

Извјестилац: Секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране