Radno vrijeme od 8-16 časova

Kontakt tel.:

+382 51 231 973
Opštinski uslužni centar (pisarnica) građanima pruža sledeće usluge:

Radni odnosi

1.1. Izdavanje uvjerenja o životu

Potrebno je da stranka priloži:

 • dva obrasca uvjerenja-potvrde iz inostranstva (original i fotokopija)
 • fotokopija lične karte ili druge identifikacione isprave
 • Zahtjev se taksira 3.00€

1.2. Izdavanje potvrde o izdržavanju

Potrebno je da stranka priloži:

 • dva obrasca potvrde iz inostranstva
 • fotokopija lične karte ili druge identifikacione isprave
 • Zahtjev se taksira 3.00€

1.3. Izdavanje radne knjižice

Uz zahtjev se prilaže:

 • Obrazac radne knjižice (Kupuje se u knjižari)
 • Lična karta
 • Diploma o završenoj školi

1.4. Promjena prezimena, ispravka greški u radnoj knjižici

Uz zahtjev se prilaže:

 • Lična karta
 • Radna knjižica

1.5. Dopis kvalifikacije u radnu knjižicu

Uz zahtjev se prilaže:

 • Diploma
 • Radna knižica

1.6. Izdavanje duplikata radne knjižice

Uz zahtjev se prilaže:

 • Upalata od 5.00€ Službenom listu za objavu nevažeće radne knjižice
 • Lična karta
 • Diploma
 • Obrazac radne knjižice

1.7. Izdavanje radne knjižice za izbjegla I raseljena lica

Uz zahtjev se prilaže:

 • Rješenje od Centra za izbjegla i raseljena lica da imaju status raseljenog lica
 • Lična karta
 • Diploma
 • Obrazac radne knjižice

1.8. Izdavanje radne knjižice za strance

Uz zahtjev se prilaže:

 • Dozvola za zapošljenje od poslodavca u CG
 • Lična karta, pasoš
 • Diploma
 • Obrazac radne knjižice

Građanska stanja

2.1. Ovjera prepisa – fotokopija

Uz zahtjev se prilaže:

 • najmanje dva prepisa dokumenta
 • original dokument
 • dokaz o uplati takse u iznosu od 2.00€ koji se uplaćuje na šalteru pisarnice po svakom polutabaku

2.2. Podizanje izvoda iz matične knjige vjenčanih

Uz zahtjev se prilaže:

 • Lična karta
 • Obrazac izvoda koji se dobija na pisarnici
 • Uplata takse od 2.00€, a za internacionalni izvod 15.00€

2.3. Upis, brisanje, promjena ili dopuna u birački spisak

Uz zahtjev se prilaže:

 • Uvjerenje o prebivalištu (MUP)
 • Kopija lične karte

2.4. Prijem podneska upućen lokalnoj upravi

Uz zahtjev se prilaže:

 • Ukoliko se taksira podnesak, taksa je 2.00€
 • Žalba na rješenje, taksa je 5.00€
 • Ako je predviđena druga taksa, dokaz o uplati

2.5. Poslovi boračko-invalidske zaštite

Odnose se na:

 • Uvjerenje da je neko nosilac naknade po osnovu boračko-invalidske zaštite
 • Evidencija nosilaca prava po osnovu boračko-invalidske zaštite

2.6. Poslovi izbjeglih i raseljenih lica

Odnose se na:

 • Izdavanje potvrda o životu
 • Izjava o kućnoj zajednici
 • Izdavanje radnih knjižica

2.7. Prijava vjenčanja i zakazivanje braka

Vrši se na sledeći način:

 • Vjenčanje se zakazuje u toku radnog vremena kod matičara u pisarnici
 • Za prijavu je potrebna kopija ličnih karata lica koja se vjenčavaju
 • Uvjerenja o prebivalištu (ako su lica rođena u Beranama), a ako se radi o licu koje nema prebivalište u Beranama, potreban je izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o prebivalištu iz mjesta gdje ima prebivalište

Taksa za vjenčanje plaća se shodno odluci o lokalnim administrativnim taksama.

Ukoliko želite da provjerite da li se vaše ime i prezime nalazi na biračkom spisku, to možete uraditi tako što ćete ukucati Vaše podatke iz lične karte na ovoj adresi www.biraci.me