Na osnovu člana 20 i 73 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

SEDMU  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za ponedeljak, 09. septembar 2019. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom  u 11,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
  2. Predlog Odluke o osnivanju Rukometnog kluba “Berane 1949“;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO

3.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduživanju

DOO “Benergo“ Berane;

Izvjestilac: direktor DOO “Benergo“ Berane

4.Izbori i imenovanja

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-383                                               
Berane,29.08.2019.g

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Novica Obradović,s.r