Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić i potpredsjednik Rade Kljajić,   prisustvovali su sastanku sa čelnicima Univerziteta Crne Gore i Medicinskog fakulteta.

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić i predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica, danas su boravili u Beranama, u  radnoj posjeti Visokoj medicinskoj školi, koja je  je prije pola godine preseljena u novi Univerzitetski centar. Takođe, sastanku su prisustvovali dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Miodrag Radunović i rukovodilac  studijskog programa Visoke medicinske škole prof.dr Saša Raičević.

Predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić, iskazao je zadovoljstvo što su predstavnici Univerziteta Crne Gore i Medicinskog fakulteta posjetili ovu visokoškolsku ustanovu, i tom prilikom je zatražio od čelnika Univerziteta Crne Gore da sagledaju mogućnost otvaranja novog i jedinstvenog, opšte prihvatljivog studijskog programa, koji bi dao na značaju daljeg razvoja Univerzitetskog centra, što bi bilo veoma značajno za naš grad, ističući da je Berane uvijek bio suštinski centar sjeveroistoka države.

„Drago mi je što smo na današnjem sastanku zajedno konstatovali da je ispravna odluka što je Visoka medicinska škola ostala u Beranama, koja trenutno raspolaže  sa vrlo kvalitetnim uslovima za rad. Nadamo se da ćemo ubuduće zajedničkom saradnjom doprinijeti da ti uslovi budu još bolji otvaranjem novih studijskih programa“, istakao je Šćekić.

Prof.dr Danilo Nikolić je kazao da proširenjem prostornih kapaciteta Visoke medicinske škole i otvaranjem Univerzitetskog centra u Beranama, koji je višenamjenski objekat namijenjen za unapređenje kvaliteta rada i života studenata, su stvoreni bolji uslovi studiranja, gdje studenti mogu steći najveće znanje i vještine u oblasti medicine.

Prof.dr Duško Bjelica je rekao da će Univerzitet CG predlog i  mogućnost otvaranja novog studijskog programa u Beranama, o kome je bilo riječi na sastanku, razmotriti u narednom periodu.

print