Predsjednik opštine, Dragoslav Šćekić i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, mr Milutin Simović razgovarali su u Beranama o projektima iz oblasti poljoprivrede, boljim uslovima i nepovratnoj pomoći kroz mehanizaciju za poljoprivrednike, nelegalnoj eksploataciji šljunka i mineralnih sirovina…

tekst
Foto: Vlada CG

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, mr Milutin Simović, u okviru četvrodnevne posjete opštinama na sjeveru Crne Gore, boravio je juče u Beranama.

Na sastanku sa predsjednikom opštine Dragoslavom Šćekićem i njegovim saradnicima, razgovarano je o realizovanim projektima iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja od prošle godine, a tiču se vodosnabdijevanja, putne infrastrukture – u pravcu stvaranja boljih uslova za život stanovnika na ruralnom području, zatim obezbjeđivanja uslova za lakše funkcionisanje poljoprivrednih proizvođača, kao i o nepovratnoj pomoći kroz mehanizaciju i druge vidove stimulansa za mlade poljoprivrednike.

Bilo je riječi i o nelegalnoj eksploataciji šljunka i mineralnih sirovina iz rijeke Lim uz konstataciju da nadležne službe, u ovom slučaju inspekcija za vode – ne rade svoj posao.

„Pojavljuje se problem eksploatacije pomenutih sirovina, a Opština i država nemaju nikakav prihod od toga“, kazao je predsjednik Šćekić.

Potpredsjednik Simović je saopštio da će ovim povodom biti održan sastanak Vlade i koordinacionih tijela i da će se on lično založiti da Komunalna policija dobije puni mandat (ovlašćenje) da može direktno kontrolisati eksploataciju mineralnih sirovina i podnositi prekršajne i krivične prijave.

Potom je razgovarano o infrastrukturnim projektima u oblasti poljoprivrede koji su već, kao i onima koji su u planu tek da se realizuju.

U prethodnoj godini nastavljeni su radovi na realizaciji projekta vodosnabdijevanja u selu Polica. Zbog teško prohodnog terena na kojem se moraju koristiti sredstva za miniranje isti će biti nastavljeni i ove godine. Ostalo je da se uradi 200 metara vodovoda i dvije kaptaže koje će se uraditi za Policu i selo Tmušići.

Radovi na izgradnji vodovoda u Donjoj Ržanici su završeni, kao i probijanje puta Vinicka – Turija, prema Bjelasici. U okviru IFAD projekta je završeno asfaltiranje 1280 metara puta u zaseoku Dragosava (selo Polica), od čega je jedan kilometar realizovan uz učešće Opštine Berane od 25%, a 280 metara sredstavima iz opštinskog budžeta.

tekst

U razgovoru sa potpredsjednikom Simovićem ukazano je značaj putne ruralne putne infrastrukture sa posebnim naglaskom na povezivanje mjesnih zajednica Zagorje i Petnjik u džini od oko 1,5 kiliomtara, zatim punog pravca Krčevo – Džakovica.

Opština Berane je konkurisala na sredstva IFAD-a sa osam putnih pravaca, ukupne vrijednosti 490.000 evra sa učešćem Opštine od 25%, dok je u oblasti vodne infrastrukture konkurisala sa dva projekta. U pitanju su sanacija vodovodne mreže u selu Zagorje i izgradnja vodovoda u zaseoku Krlje, selo Štitari.

Ministar je ovom prilikom potvrdio da projekti iz domena vodne infrastrukture, prije nego budu odobreni moraju proći određenu proceduru, za razliku od projekata iz putne koji će biti realizovani na bazi dogovora ministarstva i Opštine.

„Sredstva su već opredijeljena za dva kilometra radova za puteve na seoskom području, uz mogućnost da to bude uvećano“, rečeno je.

Kada je riječ ruralnoj infrastrukturi, odnosno o aktivnostima koje nisu obuhvaćene projektima, ministarstvo i Opština Berane, shodno dogovoru, učestvuju u ralizovanju istih u iznosu od 50% ukupnih radova. Po zahtjevu Opštine odbrena je rekonstrukcija tri putna pravca: Džakovica, Redžov laz i Mokri do na planini Cmiljevici; probijanje puta na relaciji Gornje i Donje Zaostro; i izgradnja i rekonstrukcija puta, Gornje Zaostro – Rujišta.

Što se tiče vodne infrastrukture, resorno ministarstvo je odobrilo projekat rekonstrukcije vodovoda u zaseoku Jugovine, selo Buče.

Učešće ministarstva za ova četiri projekta ruralne infrastrukture iznosi 50.000 evra, što je 50% od ukupne vrijednosti.


Posjeta Polici i Zagorju

tekst
Foto: Vlada CG

Boravak potpredsjednika Vlade u Beranama nastavljen je posjetom gazdinstvima u selima Polica i Zagorje. Ovom prilikom dobitnicima mehanizacije, u sklopu javnog poziva ministarstva za nabavku iste, i poljoprivrednim proizvođačima obratili su se predsjednik opštine Dragoslav Šćekić i potpredsjednik i ministar Milutin Simović.

Predsjednik je istakao da je značajno za opštinu Berane da se ovakvi poljoprivredni projekti realizuju i da iz dana u dan vraćamo snagu selu.

„Koristim priliku da u ime lokalne uprave izrazim zadovoljstvo što se kroz nekoliko projekata pomoglo našim poljoprivrednim proizvođačima, sa jedne strane zahvaljujući programu IFAD – znatno je poboljšana putna infrastruktura, dok je sa druge strane kroz program obezbjeđivanja mehanizacije olakšan sam proces proizvodnje“, kazao predsjednik Šćekić, uputivši zahvalnost resornom ministarstvu i potpredsjedniku Simoviću lično.

Uz uvjerenje da će ovakvih programa biti sve više, predsjednik je izrazio i očekivanje da će se povećati broj poljoprivrednih proizvođača, a i podsjetio ujedno da je opštinski budžet za oblast poljoprivrede, za 55 % uvećan u odnosu na prošlogodišnji.

„Opština Berane iz godine u godinu izdvaja značajna sredstva, kroz različite programe pomoći, našim proizvođačima a tako će biti i ubuduće“, kazao je predsjednik, istakavši da postoji kvalitetna saradnja na relaciji Opština – poljoprivrednici – resorno ministarstvo.

Potpredsjednik Simović je izrazio zadovoljstvo što je u Beranama odakle je odziv za poziv bio veliki, jer je 80 poljoprivrednih proizvođača sa područja naše opštine dobilo bespovratnu podršku od 94.000 eura za nabavku mehanizacije i opreme vrijedne 190.000 eura.

„Drago mi je što je i predsjednik opštine Berane sa nama. Ako želimo da ostvarimo napredak, moramo doprinositi svi zajedno bez obzira na političke razlike i mišljenja. Te razlike ne smiju da budu prepreka kada je u pitanju potreba za napretkom bilo kog građanina – ovdje na Polici, u Beranama ili širom Crne Gore“, poručio je Simović.

tekst
Foto: Vlada CG

Na sastanku sa poljoprivrednim proizvođačima u selu Polica, mještani su tražili da resorno ministarstvo podrži rekonstrukciju jednog dijela puta u zaseoku Zagrađe, sa čime se on složio. Odlučeno je, u dogovoru sa predsjednikom Šćekićem, da stručne službe Opštine Berane urade premjer istog pa da se pristupi radovima.

Nakon Police, potpredsjednik Vlade i predsjednik opštine obišli su MZ Zagorje, gdje su u razgovoru sa poljoprivrednicima informisani o problemima sa kojima se oni susreću u svom radu. Simović je ovom prilikom potvrdio da će ministarstvo pomoći, sredstvima u iznosu od 5000 evra, završetak radova na seoskoj kapeli, kao što je to bio slučaj prošle godine na pomenutoj Polici.

Sastanku sa potpredsjednikom Simovićem i njegovim saradnicima, pored predsjednika Šćekića, prisustvovali su potpredsjednik opštine Rade Kljajić, sekretar za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Božo Premović, njegov pomoćnik Milutin Mićović i šefica kabineta predsjednika Dubravka Jovančević.