Centralnom manifestacijom  čija poruka glasi „Nikada ne odustati jer sve je moguće u životu“ sinoć je, u Centru za kulturu obilježen  Međunarodni dan slijepih i slabovidih, poznatiji kao Dan bijelog štapa.

ŠĆEKIĆ: Pomoć osobama sa invaliditetom mora biti konstantna

Potencijalom, talentom, kreativnošću i sposobnošću slijepih i slabovidih osoba uz muziku, ali i poeziju obilježen je ovaj dan- Dan bijelog štapa, a poetsko-muzički program su obogatili i učenici Škole za osnovno muzičko obrazovanje u Beranama.

Opština Berane podstiče afirmaciju  prava osoba sa invaliditetom i daje na značaj toj populaciji, kako bi i oni bili ravnopravni  inicijatori pozitivnih promjena u društvu, a ova manifestacija je podsjećanje na potrebu da pomoć osobama sa invaliditetom mora biti konstantna, kazao  je predsjednik opštine  Dragoslav Šćekić u svom obraćanju.

ŠĆEKIĆ: Pomoć osobama sa invaliditetom mora biti konstantna

„Opština Berane je u proteklom periodu u nizu svojih politika, projekata i aktivnosti nastojala osnažiti osobe sa invaliditetom,  pa je u skladu sa tim zaposleno devet osoba, koje na ovaj način doprinose zajednici. Namjera je da u narednom periodu bude još lica sa invaliditetom u organima lokalne uprave. Učestvovali smo u projektima gdje je posredstvom Sajmova zapošljavanja, u organizaciji Karitasa Barske Nadbiskupije, zaposleno osam lica sa invaliditetom kod različitih poslodavaca. Takođe, ranije u saradnji sa istom organizacijom uspostavljena je kopirnica i digitalna štampa u Beranama, u prostoru koji je obezbijedila Opština“, kazao je Šćekić.

Pored lokalnih dokumenata, opštinskog Savjeta za pitanja osoba sa invaliditetom, Šćekić je podsjetio prisutne i na rad Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović rekao je da je cilj ovakvih manifestacija, koje se obilježavaju od 1992. godine da se kroz pokazivanje različitih dometa osoba sa oštećenim vidom ukaže na to da su one jednako važne i da su oni ravnopravni kao i svi drugi građani.

ŠĆEKIĆ: Pomoć osobama sa invaliditetom mora biti konstantna

„Iako se od nas očekuju da na ovaj dan ukazujemo na prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa oštećenim vidom, mi smo odlučili da već par godina ne pričamo o problemima. Osobe sa oštećenim vidom nemaju probleme, već prepreke koje im pred njihovo svakodnevno funkcionisanje postavlja društvo. Zato su  društvo i zajednica  u obavezi da poštuju ljudska prava  ove kategorije građana i uklanjaju prepreke koje postavljaju pred njima“ kazao je Macanović.

Centralnoj manifestaciji prethodila je izložba „Dodirom gledajmo“ poznatog beranskog vajara Zorana Milovića.

Treba naglasiti da je ovo prva izložba  ovog tipa, koja je otvorena u Crnoj Gori, a  prilagođena je slijepim i slabovidim osobama.

Izložbu je otvorio predsjednik Skupštine opštine Berane Novica Obradović, koji je svrhu i zamisao umjetnikove izložbe približio posjetiocima.

ŠĆEKIĆ: Pomoć osobama sa invaliditetom mora biti konstantna

„Osnovna zamisao izložbe je da posjetioci, putem dodira i mašte dožive ljepotu i bogastvo ljudskog iskaza u obliku skulpture i kulturne raznolikosti. Uz eksponate se nalaze natpisi sa objašnjenjem odštampanim na Brajevom pismu i u audio formatu koji je zabilježen i predstavlja opis skulpture sa osnovnim podacima“, istakao je Obradović.

Obradović je dodao da Opština Berane, organizovanjem ovog kulturnog događaja šalje jasnu poruku da zajedno možemo i hoćemo da stvaramo preduslove za puno i aktivnije učešće u društvenoj zajednici, ne samo osoba sa oštećenjem vida, već i svih drugih osoba sa invaliditetom.

„Na tom putu, i ovom izložbom pokazujemo da smo dobro planirali i da smo dosljedni u ostvarivanju zajedničkog cilja i on će biti postignut“, dodao je on.

Na izložbi je izloženo 15 skulptura rađenih u drvetu oraha, jasena, kruške i topole. Kako je kazao skulptor Zoran Milović, „svaka skulptura je priča za sebe- priča koja je dio naših života“, a umjetnika za izložbu je inspirisao dobar prijatelj i komšija Branko Raičević, koji je izgubi vid.

ŠĆEKIĆ: Pomoć osobama sa invaliditetom mora biti konstantna

„Kada bi me preko ograde pitao šta radim, došao sam na ideju da napravim priču koju on može da razumije, osjeti detalje mojih skulptura, doživi njihovu ljepotu i razvije maštu dodirom. Prvi put je dozvoljeno da posmatrači skulpture dodiruju, tako da me čini radosnim  što sam omogućio da na ovaj način slijepi i slabovidi dožive umjetnost bez prepreka“, kazao je Milović.

Organizatori ove manifestacije Opština Berane- Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i sardanju sa NVO, Savez slijepih Crne Gore, Područna organizacija slijepih i slabovidih za opštine Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje uz pomoć Ministarstva kulture, šestu godinu za redom obilježavaju Međunarodni dan bijelog štapa, kako bi javnosti podigli svijest o specifičnim potrebama slijepih i slabovidih osoba, ali istovremeno da im ukažu poštovanje za sav doprinos koji daju društvenoj zajednici.