Predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić sastao se sa regionalnim koordinatorom Help Montenegra Klaus Mokom. Sastanku na kojem je bilo riječi o dosadašnjoj uspješnoj saradnji, kao i jačanju već uspostavljenih partnerskih odnosa kroz nove projekte, prisustvovala je Dijana Anđelić menadžerka HELP-a, šefica projektnog tima Opštine Berane Maja Pešić i savjetnica u Službi predsjednika Ana Sekulić.

ŠĆEKIĆ - MOK: Nastavak uspješne saradnje sa HELP-om

Predsjednik Šćekić iskazao je zadovoljstvo uspješnim partnerstvom Opštine u projektima HELP-a, i posebno istakao značaj podrške koju pružaju ugroženim grupama- manjinama, izbjeglicama, ženama i mladima u Crnoj Gori. Takođe, naglasio je činjenicu koliki je procenat raseljenih Roma i Egipćana u Beranama i da je potrebno učiniti mnogo napora u pravcu njihove socijalne integracije.

Regionalni koordinator Mok zahvalio je Opštini na pristupu koji sprovodi prema ugroženim grupama i govorio o projektima koje planiraju u narednom periodu. Menadžerka HELP-a Dijana Anđelić detaljnije je upoznala o saradnji sa Opštinom na novom pozivu Ministarstva finansija, kao i o projektu kroz koji će biti angažovani medijatori u cilju socijalne integracije Roma i Egipćana.

U ime projektnog tima Opštine Berane menadžerka Maja Pešić pomenula je primjere dobre prakse iz prethodnih projekata, kao i to da je Opština Berane prepoznata kao pouzdan i iskusan partner, kako u Crnoj Gori tako i kroz realizaciju EU i projekata finansiranih od strane međunarodnih donatora.

print